Kippen

Tok tok tok tok… en ook: kukelekuuuuu!

Anna vindt kippen een beetje eng, ook al weet ze dat ze heus niks doen. Daan vindt ze juist leuk. Hij wil er alles van weten. Jij ook? Dan is deze website voor jou gemaakt! Hier ontdek je alles over kippen.

Kippen (dat zijn de vrouwtjes, ook wel hennen genoemd) en hanen (de mannetjes) noem je ook wel pluimvee. Net als andere vogels, zoals ganzen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, fazanten, pauwen, kwartels, struisvogels en emoes. Met pluimvee bedoelen we dus vogels die voor hun eieren, vlees of veren worden gehouden. Gezelschapsvogels of siervogels vallen dus niet onder pluimvee.

Er zijn twee soorten kippen: de legkippen voor de eieren en de vleeskippen (je raadt het al!) voor het vlees. Hanen kunnen geen eieren leggen. Die worden dus alleen tot vlees verwerkt. Maar ze hebben nog een taak: zij moeten de hennen bevruchten, want alleen uit een bevrucht ei komt een kuikentje.