Disclaimer

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de inhoud na verloop van tijd verouderd, incorrect en/ of niet langer van toepassing zijn. De Heus Voeders aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid en sluit ieder aansprakelijkheid uit voor de eventuele gevolgen (zowel direct als indirect) hiervan. Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heus Voeders. Indien bedoelde toestemming ontbreekt zal dit beschouwd worden als in een inbreuk op de auteursrechten van De Heus Voeders hetgeen zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat De Heus Voeders de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. De Heus Voeders is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites, die zich op hun beurt op de gekoppelde sites bevinden. Op alle leveringen, offertes, bestellingen etc. welke middels het gebruik van (de applicaties) van deze website tot stand komen zijn de Algemene Voorwaarden van De Heus Voeders van toepassing, als laatstelijk gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Arnhem.

De Heus Voeders BV Kvk-nr: 14626985 statutaire zetel te: Ede

Alle rechten voorbehouden, © Copyright 2021